Mer information om äktenskapsförord 

Ett äktenskapsförord är något som båda makarna måste vara överens om för att det ska kännas bra för båda. Det går att skriva ett äktenskapsförord när som helst under äktenskapet, ni behöver alltså inte skriva det innan eller precis efter ni har gift er. Det som är enskild egendom är saker som inte ingår i bodelning om det skulle ta slut mellan er. Detta betyder att om du har vissa saker som är din enskilda egendom så är det ditt och det ska inte delas med din partner om det tar slut. När ni har undertecknat äktenskapsförordet och skickat in det till Skatteverket så kommer det att registreras i äktenskapsregistret.  

Sammanfattning 

Ett äktenskapsförord är väldigt bra att ha om man vill vara säker på att allt går rätt till under en eventuell bodelning. Båda makarna ska vara med och bestämma och det är viktigt att det känns rätt för båda. Saker som är eller blir din enskilda egendom kommer du inte behöva dela med din partner om det tar slut mellan er. 

Innan du skriver på ett äktenskapsförord

Vad du bör tänka på innan du skriver på ett äktenskapsförord 

Innan du skriver på ett äktenskapsförord så finns det några saker som du bör tänka på. För det första så är det väldigt viktigt att du själv känner att du får vara med och bestämma, så det kan vara bra att ni sitter ned och pratar med varandra. Innan du bestämmer dig för vika saker du går med på att ha tillsammans med din make så ska du fundera över om det är något som du verkligen vill ha kvar själv om något händer mellan er, så att du inte blir av med något som betyder mycket för dig. Sedan är det väldigt viktigt att du läser igenom äktenskapsförordet innan du undertecknar det så att allt är som ni har kommit överens om tillsammans.